An Chomaoineach Naofa i Naomh Mhuire Carraig Uí Laighin

Ar oíche an 16ú La de Márta –an oíche roimh Lá Le Pádraigh –bhí ceiliúradh dhá theangach den Chomaoineach Naofa i Naomh Mhuire Carraig Uí Laighin le cléir agus tuatha ón Deoise.

Cléir a bhí pairteach sa seirbhís ó clé: Paul Arbuthnot : An Cóbh agus Glann Maghair; David Bowles : Dúbhglas; Elaine Murray, Carraig Ui Laighin;
Peter Rutherford, Ceann tSáile; Hazel Minion, Dúbhglas, a ceiliúradh an Chomaoineach Naofa; Kingsley Sutton, Cill Gharbh; Tony Murphy: Cluain Uamha; Cléir eile nach bhfuil sa phictiúr – an tUrramach Cliff Jeffers (Fanlobbus) agus an tUrramach Wesley Campbell ón Eagalis Meitidisteach
Clergy who took part in the Service (from left) Paul Arbuthnot, Cobh and Glanmire: David Bowles, Douglas: Elaine Murray, Carrigaline: Peter Rutherford, Kinsale; Hazel Minion, Douglas who was Celebrant; Kingsley Sutton, Kilgariffe: Tony Murphy, Cloyne. The service was also attended by the Rev Cliff Jeffers (Fanlobbus) and the Rev Wesley Campbell, Methodist Church

Thug an tSiúr Kathleen McGarvey an óraid I dtaobh caidreamh idir Moslamaigh agus Críostaí san Afraic ina raibh sí ag obair agus ceachtanna le foghlaim againn fein in Éirinn.

Kathleen McGarvey a thug an óraid
Kathleen McGarvey who delivered the address

On the Night of 16th March-the Eve of St Patricks Day –a bi lingual celebration of Holy  Communion took place in St Mary’s Carrigaline attended by Clergy and laity from the Diocese of Cork.

Léitheoir ón scrioptúr : Susan Colton.
Reader from scripture: Susan Colton

Sr Kathleen McGarvey delivered the address on the topic of Christian Muslim relations based on her experience in Africa and lessons we can learn in Ireland.

Paidreacha idirghuí:
Nora Njoku (Colaiste Stiofáin Naofa ); Alice Woodworth (Scoil Chuimsitheach Ashton) ; Ruth Deane (Coláiste Mhainistir na Corann)
Intercessory Prayers :
Nora Njoku (Colaiste Stiofáin Naofa), Alice Woodworth (Ashton Comprehensive School) Ruth Deane (Midleton College)

This entry was posted in Church Services, Irish Language, Irish Language Services, Parish News, Saint Patrick's Day, Saints Days. Bookmark the permalink.