Service of Evening Prayer at Oireachtas na Samhna

As part of the annual celebration of Oireachtais na Samhna  which was held in Killarney last weekend ,Cumann Gaelach na hEaglaise ,the Irish Guild  of the Church, held a service of Evening Prayer led by Rev Tony Murphy.

Mar cuid de Fhéile  Oireachtas  na Samhna I gCill Áirne an deireadh seachtaine seo caite reachtáil Cumann Gaelach na hEaglaise  seirbhís na Nóna a threoraigh an tUrr. Tony Murphy

Group pictured  after the service include Ms. Maire Roycroft Secretary, Cumann Gaelach na hEaglaise  (fourth from left) and  Fr. Frank Brady SJ (third from the right)  who read at the service.

Sa ghrianghraf a tógadh tar éis na seirbhíse tá Máire Roycroft, Rúnaí C.G. na hEaglaise (ceathrú duine ón clé) agus an tAth. Proinsias Ó Brádaigh Iosánach (triú duine ó dheis ) a léigh na léachtanna.

This entry was posted in Church Services, Clergy, Festivals, Irish Language, Irish Language Services. Bookmark the permalink.