Cumann Gaelach na hEaglaise Prize for Ashton School, Cork

Gach bliain eagraíonn Cumann Gaelach na hEaglaise Comórtas speisialta i rith seachtain na Gaeilge chun an Gaeilge a chur chun cinn I méan scoileanna Eaglais na hÉireann.

Sé an tainm atá ar an Comórtas seo ná Comórtas Bedell . Ba easpag Kilmore  é William Bedell sa 17 iú aois agus b’é an céad duine a d’aistrigh  an Bíobla go Gaeilge. Bhain  Scoil Chuimsitheach Ashton amach an  dara áit  sa comórtas  i mbliana. Ag tionól sa scoil le déanaí  bhronn an tUrramach Tony Murphy teastas ar múinteóirí gaeilge na scoile.

Pictiúr: : Carmel Ní Deasúnaigh; An tUrramach Tony Murphy; Deirdre Ní Cárthaigh agus Máire Ní Críodáin

 

Each year Cumann Gaelach na hEaglaise(The Irish Guild of the Church ) organises  a special  competition during Seachtain na  Gaeilge to help promote the use of the Irish Language in Church of Ireland second level schools.

The competition is named after Bishop Bedell, a 17th Century Bishop of Kilmore, who first translated the scriptures into the Irish Language. This year Ashton Comprehensive School won second place in this competition.  At a recent assembly the Reverend Tony Murphy presented a certificate to the Irish Teachers in the School.

 

This entry was posted in Church of Ireland, Diocese, Irish Language, Irish Language Services. Bookmark the permalink.