Cork Preacher at Irish Language Service for Week of Prayer for Christian Unity

Bhí an tUrr Antóin Ó Mhurchú ón Deoise Corcaigh, ag seanmóireacht ag an tSeirbhís Idirchreidmheach in Ardteampall Chríost le linn Sheachtain na hAontachta Críostaí.   Eagraíonn Cumann Gaelach na hEaglaise agus Pobal an Aifrinn ag tseirbhís.

Thosaigh an tseirbhís seo daichead bliain ó shin agus bíonn ministir éagsuil i mbun seanmóireachta gach bliain.

The Rev. Tony Murphy, from the Church of Ireland Diocese of Cork, preached at the Irish language Interdenominational Service in Christchurch Cathedral Dublin during the Week of Prayer for Christian Unity. This service is organised by Cumann Gaelach na hEaglaise  (the Irish Guild of the Church) and Pobal an Aifrinn.

This annual service, which began over 40 years ago, has never had to call on the same minister twice to preach in Irish.

 From Left:  Monseigneur  Dan Ó Connor, the Rev. Tony Murphy and the Rev. David Oxley

From Left: Monseigneur Dan Ó Connor, the Rev. Tony Murphy and the Rev. David Oxley

This entry was posted in Church of Ireland, Church Services, Diocese, Ecumenism, Irish Language. Bookmark the permalink.