Irish Language Service marking St Patrick’s Day in Carrigaline

D’úsáideadh an leabhar dá theangach den Chomaoineach Naofa i seirbhís in onóir Lá Fhéile Phádraigh i gCarraigh Uí Leighin ar an 16ú lá de Mhárta. I láthair: Rev. Adrian Moran, Rev. Elaine Murray, Canon George Salter, Rev. Tony Murphy, Rev. Stella Jones.
Bhí an shuim sa seirbhís speisialta seo agus bhí níos mó ná seachtó duine i láthair .
Le cabhair ón leabhar dá theangach, bhí ar chumas gach uile duine bheith rannpháirteach sa seirbhís.

 

 

This entry was posted in Church Services, Diocese, Irish Language Services, Saints Days. Bookmark the permalink.